Časopisy

Periodický i neperiodický tisk

 

Periodický tisk časopisů, tisk zpravodajů, tisk novin.

 

Zpravodaj je periodický tisk, který vychází s určitou pravidelností, obvykle jednou za určité období, jako týdeník, měsíčník nebo čtvrtletník. Zpravodaj může být vydáván různými organizacemi, včetně vládních institucí, neziskových organizací, podniků, církví, škol a jiných společenských skupin.

 

Zpravodaje jsou důležitým zdrojem informací pro čtenáře, kteří se zajímají o určitou problematiku nebo chtějí být informováni o aktuálních událostech v rámci určité komunity. Tyto periodické tisky často poskytují důkladné a kvalitní zpravodajství, které se často odlišuje od rychlého a povrchního zpravodajství, které lze najít na sociálních sítích a jiných online platformách.

 

Obsah zpravodaje může být různorodý a zahrnovat aktuální události, zajímavé příběhy, informace o produktech a službách, články o zdraví, vědě a technologii, sportu a zábavě, názory a hodnocení, zprávy o událostech v komunitě a mnoho dalšího. Zpravodaje mohou být distribuovány zdarma nebo se mohou prodávat na stáncích nebo předplatném.

 

Zpravodaj může být vytvářen pomocí různých metod, včetně tisku na papír, elektronického formátu nebo kombinace obou. Některé zpravodaje jsou dostupné pouze v tištěné podobě, zatímco jiné jsou k dispozici pouze online. V poslední době se však stále více zpravodajů přesouvá do digitálního prostoru, aby mohly být rychleji a snadněji šířeny mezi čtenáři.

 

Co je to periodický tisk?

 

Tiskový zákon zmiňuje, že periodický tisk jsou tiskoviny jako noviny, časopisy, zpravodaje a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým záměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. 

 

Zpravodaje tiskneme nejčastěji ve formátu A4 a A5. Papír na zpravodaj je vhodný s nižší gramáží kolem 80g.

Tisk je možný při objednávce od 50 ks.