Časopisy

Periodický i neperiodický tisk

 

Periodický tisk časopisů, tisk zpravodajů, tisk novin.

Opakující se tisk je pro naší tiskárnu radost. Časopisy, noviny, zpravodaje, které vycházejí měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně, se dobře plánují. 

 

Co je to periodický tisk?

 

Tiskový zákon zmiňuje, že periodický tisk jsou tiskoviny jako noviny, časopisy, zpravodaje a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým záměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. 

 

Zpravodaje tiskneme nejčastěji ve formátu A4 a A5. Papír na zpravodaj je vhodný s nižší gramáží kolem 80g.

Tisk je možný při objednávce od 50 ks.